Author page: admindps

Trung tâm kho vận của Alibaba tại Long An

Với diện tích 110.000m2, Cainiao P.A.T có thể cung cấp các dịch vụ như trung tâm phân phối nội địa, quản lý chuỗi cung ứng và tiếp vận xuất khẩu. Cainiao Network tiếp nối sứ mệnh của Tập đoàn Alibaba trong việc ‘tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi ở mọi nơi, bằng cách đặt mục tiêu giao hàng đến

Read more